Fastighetsägare

Som fastighetsägare är det mycket att tänka på – lått oss ta hand om underhållet av fastighetens avloppssystem, så har du åtminstone en sak mindre att tänka på.

Läs mer

Villa eller Fritidshus

Av oss kan du givetvis få hjälp om du har stopp i avloppet, men vi kan även undersöka skicket på ditt avloppssystem, perfekt vid en bostads-försäljning t.ex.

Läs mer

ADR-transporter

Vår fordonspark är anpassad för miljöfarligt avfall. Våra chaufförer är utbildade och transporterar avfall och kemiska produkter på ett säkert sätt.

 

Läs mer